PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Lịc học mùa hè năm học 2015-2016 28/08/2015 [HyperLink19]
2 Các chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường năm học 2015-2016 09/10/2015 [HyperLink19]
3 Kế hoạch công tác hàng tháng năm học 2015-2016 09/10/2015 [HyperLink19]
4 Kế hoạch giáo dục 37 tuần năm học 2015-2016 17/10/2015 [HyperLink19]
5 Lich học mùa Đông năm học 2015-2016 20/12/2015 [HyperLink19]
6 Lịch kiểm tra học kì I năm học 2015-2016 20/12/2015 [HyperLink19]
7 Lịch trực tết Bính Thân -năm 2016 04/02/2016 [HyperLink19]
8 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2016-2017 14/07/2016 [HyperLink19]
9 Thông báo thời gian học mùa hè năm học 2016-2017. 20/08/2016 [HyperLink19]
10 Các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2016-2017 21/10/2016 [HyperLink19]
11 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 21/10/2016 [HyperLink19]
12 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 23/09/2017 [HyperLink19]
13 Các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2017-2018 23/09/2017 [HyperLink19]
14 Kế hoạch công tác hàng tháng năm học 2017-2018 23/09/2017 [HyperLink19]
15 Lịch học mùa hè năm học 2017-2018 30/09/2017 [HyperLink19]
16 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGD&ĐT năm học 2017-2018 20/10/2017 [HyperLink19]
17 Quy định thời gian học mùa đông năm học 2017-2018 29/11/2017 [HyperLink19]
18 Kế hoạch thực hiện kĩ thuật hồ sơ trường chuẩn quốc gia 29/11/2017 [HyperLink19]
19 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 04/10/2018 [HyperLink19]
20 Kế hoạch công tác hàng tháng năm học 2018-2019 10/10/2018 [HyperLink19]
12