PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2019-2020 29/05/2019 [HyperLink19]
2 Biểu đồ chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2018-2019 29/05/2019 [HyperLink19]
3 Biểu đồ học sinh lớp 9 tốt nghiệp hàng năm 12/05/2019 [HyperLink19]
4 Kế hoạch làm việc của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 08/05/2019 [HyperLink19]
5 Lịch công tác tháng 4, 5 năm 2019 09/04/2019 [HyperLink19]
6 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019. 25/02/2019 [HyperLink19]
7 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương triển khai Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 10/01/2019 [HyperLink19]
8 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương triển khai Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 10/01/2019 [HyperLink19]
9 Kế hoạch kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 15/11/2018 [HyperLink19]
10 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 11/2018. 06/11/2018 [HyperLink19]
11 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy -học". 14/10/2018 [HyperLink19]
12 Kế hoạch triển khai chỉ thị 1537/CT-BGD&ĐT 14/10/2018 [HyperLink19]
13 Kế hoạch kiểm tra nội bộ_tháng 10/2018 14/10/2018 [HyperLink19]
14 Kế hoạch kiểm tra nội bộ_1819 14/10/2018 [HyperLink19]
15 Kế hoạch công tác tháng_1819 14/10/2018 [HyperLink19]
16 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học_1819 14/10/2018 [HyperLink19]
17 Xếp hạng học sinh thi vào THPT toàn tỉnh. 20/07/2017 [HyperLink19]
18 Kết quả của học sinh thi vào THPT năm 2017 20/07/2017 [HyperLink19]
19 Nghij quyết họp hội đồng tháng 12/ 2014 04/12/2014 [HyperLink19]
20 Dự thảo nghi quyết họp chi bộ tháng 12 năm 2014 04/12/2014 [HyperLink19]
    
123