PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy -học". 14/10/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch triển khai chỉ thị 1537/CT-BGD&ĐT 14/10/2018 [HyperLink19]
3 Kế hoạch kiểm tra nội bộ_tháng 10/2018 14/10/2018 [HyperLink19]
4 Kế hoạch kiểm tra nội bộ_1819 14/10/2018 [HyperLink19]
5 Kế hoạch công tác tháng_1819 14/10/2018 [HyperLink19]
6 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học_1819 14/10/2018 [HyperLink19]
7 Xếp hạng học sinh thi vào THPT toàn tỉnh. 20/07/2017 [HyperLink19]
8 Kết quả của học sinh thi vào THPT năm 2017 20/07/2017 [HyperLink19]
9 Nghij quyết họp hội đồng tháng 12/ 2014 04/12/2014 [HyperLink19]
10 Dự thảo nghi quyết họp chi bộ tháng 12 năm 2014 04/12/2014 [HyperLink19]
11 Dự thảo nghi quyết họp chi bộ tháng 11 năm 2014 30/10/2014 [HyperLink19]
12 dự thảo Nghi quyết họp hộ đồng tháng 11 năm 2014 30/10/2014 [HyperLink19]
13 dự thảo Nghi quyết họp hộ đồng tháng 10 năm 2014 08/10/2014 [HyperLink19]
14 Thông tư 58 về cách đánh giá học lực, hạnh kiểm 20/05/2014 [HyperLink19]
15 Cam kết chất lượng giáo dục năm 2012- 2013 20/04/2013 [HyperLink19]
16 Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2012- 2013 20/04/2013 [HyperLink19]
17 Thực hiện Quy chế công khai năm học 2012- 2013 20/04/2013 [HyperLink19]
18 Quy chế dân chủ năm học 2012- 2013 08/10/2012 [HyperLink19]
19 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012 08/10/2012 [HyperLink19]
20 Phân phối chương trình môn CN lớp 8 08/10/2012 [HyperLink19]
    
123