PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi HSG trường Môn Tiếng Anh 8 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
2 Đề thi HSG trường Môn Tiếng Anh 7 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
3 Đề thi HSG trường Môn Tiếng Anh 6 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
4 Đề thi HSG Môn Địa lí trường 8 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
5 Đề thi HSG trường Lịch Sử 8 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
6 Đề thi HSG trường Ngữ văn 8 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
7 Đề thi HSG trường Ngữ văn 7 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
8 Đề thi HSG trường Ngữ văn 6 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
9 Đề thi HSG trường Sinh học 8 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
10 Đề thi HSG trường Môn Hóa 8 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
11 Đề thi HSG trường Môn Vật Lí 8 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
12 Đề thi HSG trường Môn toán 8 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
13 Đề thi HSG trường Môn toán 7 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
14 Đề thi HSG trường Môn toán 6 năm học 2013 - 2014 Phạm Văn Khoa [HyperLink19]
15 Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
16 Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012 Giáo Viên [HyperLink19]