PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ hai : 23/08/2021
 - Tập huấn GV chương trình GDPT 2018 theo lịch của PGD cả ngày.
- Phòng gửi Hướng dẫn xây dựng KHDH và giáo dục năm học 2021-2022 về các trường (dự kiến).
- Vệ sinh trường lớp, chuẩn bị CSVC, TBDH.
- Đ/c Đình thông báo cho học sinh lớp 6 nhận sách GK, vở ghi.

Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ ba : 24/08/2021
 - 7h30 Tập huấn CBQL chương trình GDPT 2018 theo lịch của PGD (hình thức Online).
- Vệ sinh trường lớp, chuẩn bị CSVC, TBDH.
- Buổi sáng học sinh lớp 6 nhận sách GK, vở ghi.

Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ tư : 25/08/2021
 - PHT, Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo giáo viên xây dựng xây dựng KHDH năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở, phòng GD&ĐT.

- Phó hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học theo HD.

- 7h30 PGD kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị cho năm học mới trường THCS Long Xuyên, Tân Việt, Hồng Khê;

- Báo cáo tháng 8/2021 về phòng GD&ĐT qua Power apps.

- Tổ PGGD tiến hành điều tra PCGD, cập nhật hồ sơ.

Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ năm : 26/08/2021
 -Lãnh đạo nhà trường kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng.

-7h30 Họp toàn thể CBGV, nhân viên.

- Thông báo chỉ tiêu tuyển viên chức năm 2021.

-13h30: PHT, đ/c Biên tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học.Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ sáu : 27/08/2021
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch khai giảng năm học mới.
-GV hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học.


Tuần : 01 Năm học : 2021 - 2022
Thứ bẩy : 28/08/2021

-Tổ VP kế toán hoàn thành báo cáo công khai đầu năm học, chuẩn bị họp với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh.