PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Phan Thị Hồng ĐoáÂm nhạc6A     
2Phan Thị Hồng ĐoáÂm nhạc6B     
3Phan Thị Hồng ĐoáÂm nhạc6C     
4Phan Thị Hồng ĐoáÂm nhạc7A     
5Phan Thị Hồng ĐoáÂm nhạc7B     
6Phan Thị Hồng ĐoáÂm nhạc7C     
7Phan Thị Hồng ĐoáÂm nhạc8A     
8Phan Thị Hồng ĐoáÂm nhạc8B     
9Phan Thị Hồng ĐoáÂm nhạc8C     
10Hoàng Thị LanCông nghệ6A     
11Hoàng Thị LanCông nghệ6B     
12Hoàng Thị LanCông nghệ6C     
13Hoàng Thị LanCông nghệ7A     
14Hoàng Thị LanCông nghệ7B     
15Hoàng Thị LanCông nghệ7C     
16Đỗ Thiên ĐìnhCông nghệ8A     
17Đỗ Thiên ĐìnhCông nghệ8B     
18Đỗ Thiên ĐìnhCông nghệ8C     
19Phan Thu ThủyCông nghệ9A     
20Phan Thu ThủyCông nghệ9B     
21Phan Thu ThủyCông nghệ9C     
22Phạm Thị HuyềnĐịa lí6A     
23Phạm Thị HuyềnĐịa lí6B     
24Phạm Thị HuyềnĐịa lí6C     
25Phạm Thị HuyềnĐịa lí7A     
26Phạm Thị HuyềnĐịa lí7B     
27Phạm Thị HuyềnĐịa lí7C     
28Nguyễn Thị LyĐịa lí8A     
29Phạm Thị HuyềnĐịa lí8B     
30Phạm Thị HuyềnĐịa lí8C     
31Nguyễn Thị LyĐịa lí9A     
32Nguyễn Thị LyĐịa lí9B     
33Nguyễn Thị LyĐịa lí9C     
34Lê Thị HuếGdcd6A     
35Lê Thị HuếGdcd6B     
36Lê Thị HuếGdcd6C     
37Hoàng Văn HuỳnhGdcd7A     
38Hoàng Văn HuỳnhGdcd7B     
39Hoàng Văn HuỳnhGdcd7C     
40Nguyễn Thị LyGdcd9A     
41Nguyễn Thị LyGdcd9B     
42Lê Thị HuếGdcd9C     
43Đặng Thị ĐậmHóa học6A     
44Đặng Thị ĐậmHóa học6B     
45Đặng Thị ĐậmHóa học6C     
46Đặng Thị ĐậmHóa học8A     
47Đặng Thị ĐậmHóa học8B     
48Đặng Thị ĐậmHóa học8C     
49Đặng Thị ĐậmHóa học9A     
50Đặng Thị ĐậmHóa học9B     
51Đặng Thị ĐậmHóa học9C     
52Nguyễn Thị Năm TươiLịch sử6A     
53Hoàng Văn HuỳnhLịch sử6B     
54Hoàng Văn HuỳnhLịch sử6C     
55Hoàng Văn HuỳnhLịch sử7A     
56Hoàng Văn HuỳnhLịch sử7B     
57Hoàng Văn HuỳnhLịch sử7C     
58Hoàng Văn HuỳnhLịch sử8A     
59Hoàng Văn HuỳnhLịch sử8B     
60Hoàng Văn HuỳnhLịch sử8C     
61Hoàng Văn HuỳnhLịch sử9A     
62Hoàng Văn HuỳnhLịch sử9B     
63Hoàng Văn HuỳnhLịch sử9C     
64Hà Thị ThảoMĩ thuật6A     
65Hà Thị ThảoMĩ thuật6B     
66Hà Thị ThảoMĩ thuật6C     
67Hà Thị ThảoMĩ thuật7A     
68Hà Thị ThảoMĩ thuật7B     
69Hà Thị ThảoMĩ thuật7C     
70Hà Thị ThảoMĩ thuật8A     
71Hà Thị ThảoMĩ thuật8B     
72Hà Thị ThảoMĩ thuật8C     
73Hà Thị ThảoMĩ thuật9A     
74Hà Thị ThảoMĩ thuật9B     
75Hà Thị ThảoMĩ thuật9C     
76Vũ Thị ThoaNgoại ngữ6A     
77Vũ Thị ThoaNgoại ngữ6B     
78Vũ Tất DựngNgoại ngữ6C     
79Vũ Thị ThoaNgoại ngữ7A     
80Vũ Tất DựngNgoại ngữ7B     
81Vũ Tất DựngNgoại ngữ7C     
82Vũ Tất DựngNgoại ngữ8A     
83Vũ Tất DựngNgoại ngữ8B     
84Vũ Tất DựngNgoại ngữ8C     
85Vũ Thị ThoaNgoại ngữ9A     
86Vũ Thị ThoaNgoại ngữ9B     
87Vũ Thị ThoaNgoại ngữ9C     
88Nguyễn Thị LyNgữ văn6A     
89Lê Thị HuếNgữ văn6B     
90Lê Thị HuếNgữ văn6C     
91Nguyễn Thị Năm TươiNgữ văn7A     
92Nguyễn Thị LyNgữ văn7B     
93Phạm Thị HuyềnNgữ văn7C     
94Vũ Thị NgaNgữ văn8A     
95Vũ Thị NgaNgữ văn8B     
96Lê Thị HuếNgữ văn8C     
97Nguyễn Thị Năm TươiNgữ văn9A     
98Vũ Thị NgaNgữ văn9B     
99Nguyễn Thị Năm TươiNgữ văn9C     
100Đào Thị ĐảmSinh học6A     
101Đào Thị ĐảmSinh học6B     
102Đào Thị ĐảmSinh học6C     
103Đặng Thị ĐậmSinh học7A     
104Phạm Văn NgọcSinh học7B     
105Phạm Văn NgọcSinh học7C     
106Đào Thị ĐảmSinh học8A     
107Đào Thị ĐảmSinh học8B     
108Đào Thị ĐảmSinh học8C     
109Đào Thị ĐảmSinh học9A     
110Đào Thị ĐảmSinh học9B     
111Đào Thị ĐảmSinh học9C     
112Phạm Văn NgọcThể dục6A     
113Phạm Văn NgọcThể dục6B     
114Phạm Văn NgọcThể dục6C     
115Nguyễn Thu PhươngThể dục7A     
116Nguyễn Thu PhươngThể dục7B     
117Nguyễn Thu PhươngThể dục7C     
118Nguyễn Thu PhươngThể dục8A     
119Nguyễn Thu PhươngThể dục8B     
120Nguyễn Thu PhươngThể dục8C     
121Phạm Văn NgọcThể dục9A     
122Phạm Văn NgọcThể dục9B     
123Phạm Văn NgọcThể dục9C     
124Phạm Văn TìnhToán6A     
125Phan Thu ThủyToán6B     
126Phan Thu ThủyToán6C     
127Nguyễn Thị HàToán7A     
128Hoàng Thị LanToán7B     
129Nguyễn Thị HàToán7C     
130Nguyễn Đình BiênToán8A     
131Phạm Văn TìnhToán8B     
132Phạm Văn TìnhToán8C     
133Nguyễn Đình BiênToán9A     
134Nguyễn Đình BiênToán9B     
135Vũ Duy MạnhToán9C     
136Phạm Thị HuyềnTự chọn7A     
137Phạm Thị HuyềnTự chọn7B     
138Phạm Thị HuyềnTự chọn7C     
139Phạm Văn TìnhTự chọn8A     
140Phạm Văn TìnhTự chọn8B     
141Phạm Văn TìnhTự chọn8C     
142Nguyễn Đình BiênTự chọn9A     
143Nguyễn Đình BiênTự chọn9B     
144Nguyễn Đình BiênTự chọn9C     
145Nguyễn Thị HàVật lí6A     
146Nguyễn Thị HàVật lí6B     
147Nguyễn Thị HàVật lí6C     
148Đỗ Thiên ĐìnhVật lí7A     
149Đỗ Thiên ĐìnhVật lí7B     
150Đỗ Thiên ĐìnhVật lí7C     
151Phan Thu ThủyVật lí8A     
152Phan Thu ThủyVật lí8B     
153Phan Thu ThủyVật lí8C     
154Nguyễn Thị HàVật lí9A     
155Nguyễn Thị HàVật lí9B     
156Nguyễn Thị HàVật lí9C