PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKTO-00755 TOÁN NÂNG CAO & CÁC CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC 8VŨ DƯƠNG THỤYSách tham khảo toán Trong kho
TKDL-00089 TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐỊA LÝ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo địa Trong kho
TKDL-00088 TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐỊA LÝ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo địa Trong kho
TKDL-00087 TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐỊA LÝ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo địa Trong kho
TKDL-00086 TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐỊA LÝ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo địa Trong kho
TKDL-00085 TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐỊA LÝ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo địa Trong kho
TKLS-00137 TÀI LIỆU HỌC TẬP LỊCH SỬ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00136 TÀI LIỆU HỌC TẬP LỊCH SỬ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00135 TÀI LIỆU HỌC TẬP LỊCH SỬ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00134 TÀI LIỆU HỌC TẬP LỊCH SỬ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00133 TÀI LIỆU HỌC TẬP LỊCH SỬ TỈNH HẢI DƯƠNGTS. ĐINH QUỐC KHÁNHSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKNV-00575 TÀI LIỆU HỌC TẬP NGỮ VĂN HẢI DƯƠNGTs. NGUYỄN THỊ THU THANHSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00574 TÀI LIỆU HỌC TẬP NGỮ VĂN HẢI DƯƠNGTs. NGUYỄN THỊ THU THANHSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00573 TÀI LIỆU HỌC TẬP NGỮ VĂN HẢI DƯƠNGTs. NGUYỄN THỊ THU THANHSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00572 TÀI LIỆU HỌC TẬP NGỮ VĂN HẢI DƯƠNGTs. NGUYỄN THỊ THU THANHSách tham khảo văn Trong kho
12345678910...