PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01087 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 7 sách giáo viênLƯU THU THỦYSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01086 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 7 sách giáo viênLƯU THU THỦYSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01085 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 7 sách giáo viênLƯU THU THỦYSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01084 TIN HỌC 7 sách giáo viênNGUYỄN CHÍ CÔNG, HÀ ĐẶNG CAO TÙNGSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01083 TIN HỌC 7 sách giáo viênNGUYỄN CHÍ CÔNG, HÀ ĐẶNG CAO TÙNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01082 TIN HỌC 7 sách giáo viênNGUYỄN CHÍ CÔNG, HÀ ĐẶNG CAO TÙNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01081 Giáo dục công dân 7 sách giáo viênTRẦN VĂN THẮNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01080 Giáo dục công dân 7 sách giáo viênTRẦN VĂN THẮNGSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01079 Giáo dục công dân 7 sách giáo viênTRẦN VĂN THẮNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01078 Lịch sử và Địa lí 7 sách giáo viênĐỖ THANH BÌNH, NGUYỄN VIẾT THỊNHSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01077 Lịch sử và Địa lí 7 sách giáo viênĐỖ THANH BÌNH, NGUYỄN VIẾT THỊNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01076 Lịch sử và Địa lí 7 sách giáo viênĐỖ THANH BÌNH, NGUYỄN VIẾT THỊNHSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01075 Toán 7 sách giáo viên NGÔ ĐỨC THÁISách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01074 Toán 7 sách giáo viên NGÔ ĐỨC THÁISách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01073 Toán 7 sách giáo viên NGÔ ĐỨC THÁISách nghiệp vụ Đang mượn
12345678910...