PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01054 KHOA HỌC TỰ NHIÊN sách giáo viênVŨ VĂN HÙNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01053 KHOA HỌC TỰ NHIÊN sách giáo viênVŨ VĂN HÙNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01052 KHOA HỌC TỰ NHIÊN sách giáo viênVŨ VĂN HÙNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01051 KHOA HỌC TỰ NHIÊN sách giáo viênVŨ VĂN HÙNGSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01050 KHOA HỌC TỰ NHIÊN sách giáo viênVŨ VĂN HÙNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01048 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP sách giáo viênLƯU THU THỦYSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01047 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP sách giáo viênLƯU THU THỦYSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01046 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP sách giáo viênLƯU THU THỦYSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01045 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP sách giáo viênLƯU THU THỦYSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01044 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP sách giáo viênLƯU THU THỦYSách nghiệp vụ Trong kho
SGKC-01956 VỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT 6PHẠM VĂN TUYẾNSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01955 VỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT 6PHẠM VĂN TUYẾNSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01954 VỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT 6PHẠM VĂN TUYẾNSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01953 VỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT 6PHẠM VĂN TUYẾNSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01952 VỞ THỰC HÀNH MĨ THUẬT 6PHẠM VĂN TUYẾNSách giáo khoa Đang mượn
12345678910...