PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:45:26 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:45:21 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai10:45:15 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
4Khách vãng lai10:39:37 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDL-00087
5Khách vãng lai09:42:13 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
6Khách vãng lai09:41:47 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Phạm Văn Tình09:40:42 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
8Phạm Văn Tình09:40:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
9Phạm Văn Tình09:40:24 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
10Phạm Văn Tình09:40:21 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Phạm Văn Tình09:40:19 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/Form_trang_so_diem_lop.aspx
12Phạm Văn Tình09:40:14 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai09:39:59 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
14Khách vãng lai09:36:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
15Khách vãng lai09:36:42 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai09:36:41 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai09:36:38 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai09:36:37 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai09:18:52 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
20Khách vãng lai08:42:59 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
21Khách vãng lai08:36:19 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai08:31:10 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Tim_theo_cloai.aspx
23Khách vãng lai08:29:16 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Vũ Thị Thoa08:28:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
25Vũ Thị Thoa08:28:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
26Vũ Thị Thoa08:28:00 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
27Khách vãng lai08:25:07 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22133
28Nguyễn Hải Hậu08:22:41 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
29Vũ Thị Thoa08:19:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
30Vũ Thị Thoa08:16:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
31Vũ Thị Thoa08:15:51 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
32Khách vãng lai08:14:42 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
33Khách vãng lai08:14:41 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
34Khách vãng lai08:14:40 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
35Khách vãng lai08:14:39 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
36Khách vãng lai08:14:38 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
37Khách vãng lai08:14:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
38Khách vãng lai08:14:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
39Khách vãng lai08:14:33 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
40Khách vãng lai08:14:30 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
41Khách vãng lai08:14:30 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
42Khách vãng lai08:14:28 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
43Khách vãng lai08:14:27 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
44Khách vãng lai08:14:23 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
45Khách vãng lai08:14:20 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
46Khách vãng lai08:14:17 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
47Khách vãng lai08:14:16 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
48Khách vãng lai08:14:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
49Khách vãng lai08:14:04 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
50Khách vãng lai08:14:02 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
51Khách vãng lai08:14:00 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
52Khách vãng lai08:13:55 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
53Khách vãng lai08:13:53 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
54Khách vãng lai08:13:52 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
55Khách vãng lai08:13:50 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
56Khách vãng lai08:13:49 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
57Khách vãng lai08:13:48 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
58Khách vãng lai08:13:46 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
59Khách vãng lai08:13:45 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
60Khách vãng lai08:13:45 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
61Khách vãng lai08:13:43 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
62Khách vãng lai08:13:43 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
63Khách vãng lai08:13:41 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
64Khách vãng lai08:13:40 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
65Khách vãng lai08:13:39 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
66Khách vãng lai08:13:38 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
67Khách vãng lai08:13:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
68Khách vãng lai08:13:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
69Khách vãng lai08:13:28 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
70Vũ Thị Thoa08:12:53 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
71Khách vãng lai08:12:45 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Nguyễn Hải Hậu08:12:32 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
73Khách vãng lai08:12:28 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
74Đỗ Thiên Đình08:12:11 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
75Khách vãng lai08:12:11 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
76Đỗ Thiên Đình08:11:54 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
77Đỗ Thiên Đình08:11:50 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Đỗ Thiên Đình08:11:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
79Đỗ Thiên Đình08:11:40 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
80Khách vãng lai08:09:01 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
81Đỗ Thiên Đình08:05:08 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
82Khách vãng lai08:03:53 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai08:03:47 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
84Khách vãng lai08:03:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Khách vãng lai08:02:48 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
86Khách vãng lai08:02:39 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
87Khách vãng lai08:02:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Đào Thị Đảm08:02:08 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
89Đào Thị Đảm08:02:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
90Đào Thị Đảm08:01:58 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
91Đào Thị Đảm08:01:47 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_anh/nhap_diem.aspx
92Khách vãng lai08:00:56 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai07:58:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
94Khách vãng lai07:58:18 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
95Khách vãng lai07:56:43 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
96Khách vãng lai07:56:38 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
97Vũ Duy Mạnh07:53:38 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
98Vũ Duy Mạnh07:53:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
99Vũ Duy Mạnh07:52:32 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
100Vũ Duy Mạnh07:51:41 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
101Vũ Duy Mạnh07:51:38 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
102Khách vãng lai07:51:24 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai07:51:04 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
104Khách vãng lai07:49:50 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
105Khách vãng lai07:49:46 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
106Khách vãng lai07:46:33 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
107Khách vãng lai07:46:32 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
108Khách vãng lai07:41:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
109Khách vãng lai07:37:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
110Khách vãng lai07:22:54 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
111Khách vãng lai07:22:54 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
112Khách vãng lai06:47:20 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
113Khách vãng lai06:46:43 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8599
114Khách vãng lai06:46:27 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
115Khách vãng lai06:46:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
116Khách vãng lai06:45:53 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
117Khách vãng lai06:44:00 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
118Khách vãng lai06:34:50 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
119Phạm Thị Huyền06:03:51 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
120Phạm Thị Huyền06:03:48 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
121Phạm Thị Huyền06:03:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_dia/nhap_diem.aspx
122Khách vãng lai06:03:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
123Khách vãng lai05:48:23 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=416
124Khách vãng lai05:47:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
125Khách vãng lai05:43:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
126Khách vãng lai05:42:23 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
127Khách vãng lai05:29:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
128Khách vãng lai04:06:58 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
129Khách vãng lai04:06:53 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
130Khách vãng lai03:58:37 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
131Khách vãng lai03:56:12 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
132Khách vãng lai03:52:43 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=511
133Khách vãng lai03:33:00 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
134Khách vãng lai03:18:50 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Hoàng Văn Huỳnh02:53:07 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
136Hoàng Văn Huỳnh02:37:47 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
137Khách vãng lai02:37:37 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
138Khách vãng lai02:37:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
139Khách vãng lai02:37:24 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
140Khách vãng lai02:37:23 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
141Khách vãng lai01:52:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
142Khách vãng lai01:41:02 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
143Khách vãng lai01:20:55 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
144Khách vãng lai01:20:21 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
145Khách vãng lai01:12:59 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
146Khách vãng lai00:55:17 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
147Khách vãng lai00:48:25 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
22 1 2019