PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai17:29:04 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai17:29:00 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
3Khách vãng lai17:14:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8603
4Khách vãng lai17:12:28 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai17:05:35 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
6Khách vãng lai16:52:54 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
7Khách vãng lai16:52:24 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
8Khách vãng lai16:41:17 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8600
9Khách vãng lai16:26:53 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8605
10Khách vãng lai16:21:12 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai16:16:57 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8722
12Khách vãng lai16:09:08 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22037
13Khách vãng lai16:00:45 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
14Khách vãng lai16:00:28 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
15Khách vãng lai15:59:11 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai15:51:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai15:51:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai15:50:59 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai15:50:56 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai15:50:52 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai15:44:25 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
22Khách vãng lai15:44:19 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai15:35:27 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8602
24Khách vãng lai15:21:55 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8408
25Khách vãng lai15:21:04 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8599
26Khách vãng lai15:16:40 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10843
27Khách vãng lai15:15:38 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai15:07:09 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai15:03:18 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai14:24:21 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai14:23:35 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
32Khách vãng lai13:53:48 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_tt.aspx
33Khách vãng lai13:51:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai13:48:48 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22132
35Khách vãng lai13:45:08 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22110
36Khách vãng lai13:39:17 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai13:23:00 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=446
38Khách vãng lai13:17:46 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
39Khách vãng lai13:09:32 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
40Khách vãng lai12:50:52 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
41Khách vãng lai12:50:09 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00133
42Khách vãng lai12:34:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai12:28:53 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8726
44Khách vãng lai12:17:00 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22140
45Khách vãng lai12:16:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00573
46Khách vãng lai12:16:09 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22134
47Khách vãng lai12:14:58 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
48Khách vãng lai12:13:52 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
49Khách vãng lai12:09:01 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6754
50Khách vãng lai12:07:53 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22129
51Khách vãng lai12:06:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai11:29:17 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=416
53Khách vãng lai11:25:12 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=422
54Khách vãng lai11:19:41 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai10:59:30 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
56Khách vãng lai10:59:28 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
57Khách vãng lai10:59:25 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
58Khách vãng lai10:59:23 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
59Khách vãng lai10:59:21 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
60Khách vãng lai10:59:18 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
61Khách vãng lai10:59:16 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
62Khách vãng lai10:59:13 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
63Khách vãng lai10:59:10 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
64Khách vãng lai10:59:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
65Khách vãng lai10:58:59 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
66Khách vãng lai10:58:57 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
67Khách vãng lai10:58:55 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
68Khách vãng lai10:58:53 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
69Khách vãng lai10:58:50 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
70Khách vãng lai10:58:48 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
71Khách vãng lai10:58:46 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
72Khách vãng lai10:58:43 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
73Khách vãng lai10:58:40 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
74Khách vãng lai10:58:38 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
75Khách vãng lai10:58:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
76Khách vãng lai10:58:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
77Khách vãng lai10:58:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
78Khách vãng lai10:58:28 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
79Khách vãng lai10:58:24 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
80Khách vãng lai10:48:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
81Khách vãng lai10:47:48 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
82Khách vãng lai10:47:18 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai10:46:59 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
84Khách vãng lai10:46:37 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
85Khách vãng lai10:46:18 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Khách vãng lai10:46:02 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22136
87Khách vãng lai10:45:28 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
88Khách vãng lai10:45:07 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
89Khách vãng lai10:44:45 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Khách vãng lai10:44:15 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
91Khách vãng lai10:43:47 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
92Khách vãng lai10:43:25 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai10:42:59 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
94Khách vãng lai10:42:28 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
95Khách vãng lai10:42:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
96Khách vãng lai10:41:46 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
97Khách vãng lai10:41:26 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
98Khách vãng lai10:40:59 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
99Khách vãng lai10:40:33 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
100Khách vãng lai10:40:13 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
101Khách vãng lai10:39:45 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai10:39:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai10:39:11 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
104Khách vãng lai10:38:49 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
105Khách vãng lai10:38:27 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
106Khách vãng lai10:38:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
107Khách vãng lai10:37:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
108Khách vãng lai10:37:04 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
109Khách vãng lai10:36:33 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
110Khách vãng lai10:36:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
111Khách vãng lai10:36:05 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
112Khách vãng lai10:35:32 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
113Khách vãng lai10:35:09 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
114Khách vãng lai10:34:49 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
115Khách vãng lai10:34:32 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
116Khách vãng lai10:34:23 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
117Khách vãng lai10:34:10 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
118Khách vãng lai10:28:37 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22134
119Khách vãng lai10:19:58 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
120Khách vãng lai09:34:01 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00309
121Khách vãng lai09:22:19 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
122Khách vãng lai09:14:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
123Khách vãng lai09:06:45 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
124Khách vãng lai08:46:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
125Khách vãng lai08:45:40 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
126Khách vãng lai08:43:16 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00134
127Khách vãng lai08:33:04 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
128Khách vãng lai08:27:56 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
129Khách vãng lai08:20:33 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
130Khách vãng lai08:17:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
131Khách vãng lai08:10:50 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8351
132Khách vãng lai08:05:35 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
133Khách vãng lai07:57:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22130
134Khách vãng lai07:38:47 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8412
135Khách vãng lai07:35:54 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8410
136Khách vãng lai07:35:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7299
137Khách vãng lai07:22:51 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8411
138Khách vãng lai06:58:04 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22101
139Khách vãng lai06:17:40 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
140Khách vãng lai06:17:38 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
141Khách vãng lai06:17:37 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
142Khách vãng lai06:17:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/video.aspx
143Khách vãng lai06:17:35 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
144Khách vãng lai06:17:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
145Khách vãng lai06:17:33 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
146Khách vãng lai06:17:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
147Khách vãng lai06:17:26 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
148Khách vãng lai06:17:22 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
149Khách vãng lai06:17:21 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
150Khách vãng lai06:17:17 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
151Khách vãng lai06:17:17 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
152Khách vãng lai06:17:14 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
153Khách vãng lai06:17:11 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=511
154Khách vãng lai06:17:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
155Khách vãng lai06:17:01 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login.aspx
156Khách vãng lai06:16:59 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
157Khách vãng lai06:16:56 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
158Khách vãng lai06:16:54 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
159Phạm Thị Huyền06:15:02 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
160Phạm Thị Huyền06:14:57 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
161Khách vãng lai06:14:47 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
162Khách vãng lai06:14:42 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
163Khách vãng lai06:03:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00309
164Khách vãng lai06:03:22 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00310
165Khách vãng lai05:59:33 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
166Khách vãng lai05:54:30 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00134
167Khách vãng lai05:37:50 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
168Khách vãng lai05:27:09 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
169Khách vãng lai05:23:36 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
170Phạm Thị Huyền04:52:26 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
171Phạm Thị Huyền04:52:17 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
172Phạm Thị Huyền04:49:42 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
173Khách vãng lai04:45:51 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8685
174Phạm Thị Huyền04:42:15 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_van/nhap_diem.aspx
175Phạm Thị Huyền04:39:46 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
176Khách vãng lai04:39:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
177Phạm Thị Huyền04:39:33 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
178Phạm Thị Huyền04:39:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
179Phạm Thị Huyền04:39:23 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_van/nhap_diem.aspx
180Phạm Thị Huyền04:39:14 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_dia/nhap_diem.aspx
181Khách vãng lai04:39:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
182Khách vãng lai04:28:57 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
183Khách vãng lai04:22:54 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00301
184Khách vãng lai04:16:17 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
185Khách vãng lai03:59:11 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
186Khách vãng lai03:58:56 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22109
187Khách vãng lai03:58:21 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8526
188Khách vãng lai03:55:48 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
189Khách vãng lai03:51:27 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22133
190Khách vãng lai03:29:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8527
191Khách vãng lai03:02:31 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
192Khách vãng lai03:00:56 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8408
193Khách vãng lai02:18:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8813
194Khách vãng lai02:17:20 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
195Khách vãng lai02:17:05 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
196Khách vãng lai02:12:51 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
197Khách vãng lai02:05:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6378
198Khách vãng lai01:58:19 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22137
199Khách vãng lai01:50:19 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00136
200Khách vãng lai01:41:00 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=417
201Khách vãng lai01:19:32 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
202Khách vãng lai01:14:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDL-00085
203Khách vãng lai01:03:08 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8778
204Khách vãng lai00:54:11 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
205Khách vãng lai00:52:13 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8462
206Khách vãng lai00:39:46 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDL-00085
207Khách vãng lai00:31:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
17 11 2018