PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:50:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:30:13 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
3Khách vãng lai04:05:25 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
4Khách vãng lai03:25:41 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai03:21:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
6Phạm Thị Huyền03:01:24 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
7Phạm Thị Huyền03:01:02 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
8Phạm Thị Huyền03:00:09 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
9Phạm Thị Huyền02:59:47 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
10Phạm Thị Huyền02:59:39 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
11Phạm Thị Huyền02:59:27 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
12Phạm Thị Huyền02:58:44 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
13Phạm Thị Huyền02:57:55 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
14Khách vãng lai02:57:46 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai02:56:41 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
16Khách vãng lai02:55:20 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
17Khách vãng lai02:55:13 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai02:55:09 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai02:46:13 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00282
20Khách vãng lai02:43:18 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
21Khách vãng lai02:41:03 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai02:33:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22102
23Khách vãng lai02:21:58 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
24Khách vãng lai02:10:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
25Khách vãng lai02:10:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
26Khách vãng lai01:40:06 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
27Khách vãng lai01:31:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai01:28:34 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
29Khách vãng lai01:17:51 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
30Khách vãng lai01:07:08 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
31Khách vãng lai00:57:21 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai00:28:33 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00309
33Khách vãng lai00:25:29 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai00:14:46 http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21 9 2018