PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG KHÊ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo công dân 31 197200
2 Tạp chí thế giới trong ta 33 594000
3 Văn học và tuổi trẻ 39 504000
4 Sách thiếu nhi 45 1018700
5 Vật lí tuổi trẻ 53 857000
6 Dạy và học ngày nay 54 1563000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 56 1379000
8 Tạp chí thiết bị giáo dục 57 1353000
9 Sách Hồ Chí Minh 57 2064300
10 Toán học tuổi trẻ 58 716500
11 Sách tham khảo hoá 79 2032200
12 Sách pháp luật 79 4714000
13 Sách tham khảo địa 89 1074800
14 Tạp chí giáo dục 93 2191000
15 Sách tham khảo sinh 105 2554900
16 Sách tham khảo lịch sử 136 1592700
17 Sách đạo đức 149 1540100
18 Sách tham khảo tiếng Anh 158 3200800
19 Sách tham khảo lí 202 2705000
20 Toán tuổi thơ 210 2675000
21 Sách tham khảo 313 11336570
22 Sách tham khảo văn 570 14645100
23 Sách tham khảo toán 792 14862400
24 Sách nghiệp vụ 979 16524220
25 Sách giáo khoa 1796 13377600
 
TỔNG
6233
105273090